Sprawy indywidualne - Kancelaria adwokacka Karoliny Kuszlewicz

Sprawy indywidualne

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom indywidualnym w szerokim zakresie, w szczególności prawa cywilnego i karnego.

W związku z tym, że sprawy indywidualne często wiążą się z dużym zaangażowaniem i obciążeniem emocjonalnym Klienta, Kancelaria stara się zapewnić swoim Klientom możliwie największy komfort współpracy. Dlatego zawsze wyjaśnia proponowane rozwiązania prawne i przygotowuje Klienta do kolejnego etapu danej sprawy.

Kancelaria:

  • udziela porad prawnych,
  • sporządza pisma,
  • reprezentuje bądź zastępuje Klienta na każdym etapie postępowania przed organami ścigania, sądami, urzędami i innymi instytucjami,
  • reprezentuje Klienta podczas negocjacji.