Prawna ochrona zwierzat - Kancelaria adwokacka Karoliny Kuszlewicz

Prawna ochrona zwierząt

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z prawną ochroną zwierząt, na każdym etapie postępowania, również przed Sądem Najwyższym.

Kancelaria prowadzi sprawy karne i administracyjne. Bierze również aktywny udział w procesie legislacyjnym, reprezentując Klientów w konsultacjach publicznych odnośnie projektowanych zmian w ustawie o ochronie zwierząt i innych aktach prawnych.

Współpracuje przede wszystkim z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Kancelaria doradza również gminom i osobom prywatnym.

Adw. Karolina Kuszlewicz wierzy że w zakresie prawnej ochrony zwierząt ogromną rolę odgrywa edukacja, dlatego prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty i publikuje artykuły, mogące przyczynić się do podnoszenia świadomości istnienia obowiązku humanitarnego traktowania zwierząt.