Kontakt z Kancelarią

Umówienie spotkania możliwe jest telefonicznie,
e-mailowo lub za pośrednictwem formularza.

Adwokat Karolina Kuszlewicz
Kancelaria Adwokacka

Tel. + 48 693 528 793
e-mail: karolina.kuszlewicz@adwokatura.pl
ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 4
00 - 491 Warszawa