Adwokat Karolina Kuszlewicz

Adwokat Karolina Kuszlewicz jest członkinią Izby Adwokackiej w Warszawie. W 2009r. ukończyła studia prawnicze, a następnie odbyła aplikację adwokacką.
Od tego czasu zgromadziła doświadczenie zarówno w pracy na rzecz klientów indywidualnych, jak i obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych, a także współpracy z organami władzy publicznej.

Prowadzi sprawy cywilne, rodzinne i karne. W trakcie ostatnich lat zdobyła również doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów z sektora transportu kolejowego. Posiada wiedzę na temat procesu legislacyjnego i wydaje opinie prawne w przedmiocie skutków projektowanych aktów prawnych na działalność poszczególnych podmiotów.


Jest członkinią Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a także Zespołu ds. Kobiet przy NRA.
Współautorka publikacji „Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach”.

Chętnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, należy do Stowarzyszenia Prawnicy na rzecz Zwierząt.

Adwokat Karolina Kuszlewicz - Kancelaria adwokacka Karoliny Kuszlewicz